AUTORES REFERENCIADOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL GALEGA DA UNIVERSIDADE De A CORUÑA

   Índice           De  1963 a 1977        De 1978 a 1992         De 2008 a  2011      O 17 de maio nos Concellos

1993 EDUARDO BLANCO AMOR

OURENSE, 1897- VIGO, 1979

1994: LUIS SEOANE

BUENOS AIRES - A CORUÑA, 1979

1995: RAFAEL DIESTE GONÇALVES

FELIX MURIEL  OBRA

RIANXO, 1899- SANTIAGO C. 1981

1996: XESÚS FERRO COUSELO

VALGA,1906 -  1975

1997: ÁNXEL FOLE

LUGO 1903-1986

1998: JOHAN DE CANGAS, MENDINHO e MARTÍN CÓDAX

RÍA DE VIGO S. XIII-XIV

1999: ROBERTO BLANCO TORRES

CUNTIS, 1891- ENTRIMO, 1936

2000: MANUEL MURGUÍA AGUIRRE

ARTEIXO, 1833- A CORUÑA, 1923

2001: ELADIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LEIRO, 1864 - A CORUÑA1949

2002: Frei MARTÍN SARMIENTO

VILAFRANCA DO BIIERZO, 1695 - MADRID, 1772

2003: ANTÓN AVILÉS

NOIA 1935-1992

2004: XAQUÍN LORENZO “Xocas”

OURENSE 1907-1989

2005: LORENZO VARELA

TRAV. CUBA 1916- MADRID, 1978

2006: MANUEL LUGRÍS FREIRE

SADA, 1863 -A CORUÑA1940

2007 MARÍA MARIÑO

NOIA, 1907- O CAUREL, 1967

   Índice                    De  1963 a 1977                    De 1978 a 1992                 De 2008 a  2011          O 17 de maio nos Concellos