AUTORES REFERENCIADOS NA BIBLIOTECA VIRTUAL GALEGA DA UNIVERSIDADE De A CORUÑA

 Índice         De  1963 a 1977          De 1993 a 2007            De 2008 a  2011        O 17 de maio nos Concellos

1978: ANTONIO LÓPEZ FERREIRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1837-1910

1979: MANUEL ANTONIO

RIANXO, 1900- ASADOS, 1930

1980: AFONSO X

TOLEDO, 1221- SEVILLA1284

1981: VICENTE RISCO

OURENSE, 1884-1963

1982: LUIS AMADO CARBALLO

PONTEVEDRA, 1901-1927

1983: MANUEL LEIRAS PULPEIRO

MONDOÑEDO, 1854-1912

1984: ARMANDO COTARELO VALLEDOR

A VEIGA DO EO, 1879 - MADRID, 1950

1985: ANTONIO LOSADA DIÉGUEZ

BOBORÁS, 1884- PONTEVEDRA, 1924

1986: AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO

ABADÍN, 1909- SANTIAGO DE COMPOSTELA 1961

1987: FRANCISCA HERRERA GARRIDO

A CORUÑA 1869-1950

1988: RAMÓN OTERO PEDRAYO

OURENSE 1888-1976

1989: CELSO EMILIO FERREIRO

CELANOVA, 1912 - VIGO, 1979

1990: LUIS PIMENTEL

LUGO 1895-1958

1991: ÁLVARO CUNQUEIRO MORA

MONDOÑEDO, 1911 - VIGO, 1981

1992: FERMÍN BOUZA BREY

PONTEAREAS, 1901- SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1973

                                   Índice         De  1963 a 1977        De 1993 a 2007        De 2008 a  2011         O 17 de maio nos Concellos