EL BARBERO MUNICIPAL

Índice xeral                           

   

 

                       REDACCIÓN El BARBERO MUNICIPAL                   SALUDO

               NUESTRO PROGRAMA                                                ÍNDICE AUTORES

               ILUSTRACIÓNS                                                             REDACCIÓN BUENAS NOCHES

               PARTIDO CONSERVADOR                                          PARTIDO LIBERAL

 

       

            El Barbero Municipal foi un semanario que se editou en Rianxo, publicación do Partido Conservador do distrito de Padrón , de liña maurista O primeiro número apareceu o 17 de xullo de 1910, impreso en Eco de Arosa de Vilagarcía en tamaño tabloide. Dos números trece ao trinta, imprimense no tllar de Juan Balado en Santiago de Compostela. Do número trinta e un ata o cento  noventa e un, do 7 de marzo de 1914 no Establecemento Tipográfico de Editorial Compostelana

       Caracterizouse pola crítica, ao liberal Manuel Viturro Posse, secretario da Deputación Provincial da Coruña, dono do Pazo de Rianxiño, e ao alcalde Manuel Pérez. O.. O seu director era Xosé Arcos Moldes e no xornal colaborou Castelao, director artístico . Publicábase maioritariamente en castelán pero a sección"Faladurías" escrita por Castelao e o propio Rey Baltar era  en galego. Trátanse dos primeiros textos en galego que escribiu Castelao. Eduardo Dieste era o seu director literario e Ramón Rey Baltar colaborou co pseudónimo de Verduguillo.

      No ano 2000  Ediciós do Castro realizou unha edición facsimilar coa colaboración do Concello de Rianxo

                                                                              María Losada Miguéns, Marís López Saavedra, Catherine Martínez Martín